Shareware ver. 1.0.12

Nalog.zip
  Setup.zip (3,8 MB)
 
 

 Free web hostingWeb hosting


Web Hosting

Nalog za plaćanje
 

NOVO: Nalog za plaćanje - Hub3print

nalog.gif

Program Nalog za plaćanje je namijenjen za jednostavnije i brže ispunjavanje i ispis naloga za plaćanje na obrascima HUB 1 ili HUB 1-1. Upis podataka sveden je na minimum zbog korištenja baze registar računa koja se ažurira automatizmom i baze nalozi koja sadržava spremljene kompletno ili djelomično popunjene naloge, a koji mogu poslužiti kao predložak za novi nalog.

Dodatni program: Interni nalog za prijenos

Pregled naloga je tablični prikaz svih naloga spremljenih u bazi. Zašto koristiti bazu? Može se koristiti radi samog arhiviranja naloga, ali i kao baza predložaka za budući unos. Otvaranjem naloga iz baze polja na nalogu su popunjena, pa je potrebno daleko manje vremena za dopunu ili izmjenu ponekog polja i ispis naloga. Pregled je moguće mijenjati i reducirati odabirom različitih kriterija: vrsta naloga, sortiranje i datum valute. Postoji i mogućnost brisanja iz baze nepotrebnih naloga.

Ispis naloga je najvažniji dio i konačni cilj programa. U principu je kod ispisa dovoljno kliknuti na gumb 'U redu' ili pritisnuti tipku <ENTER>. Kod prvog pokretanja ispisa potrebno je podesiti nekoliko parametara koji se kod svake promjene memoriraju. To su lokacija printera, konverzija kodne strane i tip printera (escape sekvence).

Preuzmite datoteku Nalog.zip, raspakirajte u privremeni direktorij i pokrenite 'Setup.exe'.

Ukoliko na računalu nemate sve potrebne kontrole i program ne radi, morate preuzeti kompletnu instalaciju - Setup.zip...


U verziji 1.0.12  od 16.05.2011.
    - na pregledu registra računa omogućen sort po kolonama račun i naziv klikom na naslov kolone
      - u polje za pretraživanje upisuje se račun ili naziv ovisno o tome koji sort je odabran

U verziji 1.0.11  od 16.02.2011.
    - kod upisa naziva platitelja i primatelja u bazu upisuje se i oznaka za rastavljenje
      kako bi se naziv podijelio na 3 polja točno kao što je i unijet

U verziji 1.0.10  od 10.10.2008.
    - dodano ime naloga u naslovu programa.
    - jednostavnije spremanja naloga ako se ime ne mijenja
    - kod spremanja naloga ne stvaraju se novi zapisi s istim imenom osim kad se koristi opcija kopiranja naloga
    - kod ispisa dodan odabir fonta

U verziji 1.0.9  od 26.07.2006.
    - ispravak kod ispisa iznosa, ne ispisuje se znak '=' ako je iznos 0 (prazno)
    - na pregledu naloga dodan broj označenih naloga i ukupan iznos

U verziji 1.0.8  od 22.05.2006.
    - ispravak pogrešno ispisanog datuma (u nekim slučajevima) kod ispisa 'razmaknuto'
    - dodan znak '=' ispred iznosa kod ispisa 'razmaknuto'

U verziji 1.0.7 dodane su opcija Ispis i Kopiranje.
    - ispis je moguć za sve označene naloge odjednom. 
    - kopiranje omogućava dobivanje novih identienih naloga ili s  promjenom valute, datuma i iznosa.

U verziji 1.0.5 ispis preko windows drivera na HUB 1 ili HUB 1-1.

 

 
 © bhorvat 2002-2011   Zadnja izmjena: 16.05.2011